Hopp til innhold

Praktisk info

Korgrupper: 
Aspirantgruppen: (3. klasse) Suppleantgruppen:(4. klasse)
Hovedkor 1:(5. klasse) Hovedkor 2:(6. klasse)
Ungdomskoret  (f.om 7. klasse) Vokalgruppe (enkeltelever)

Faste øvetider:
Onsdag
1345- 1445 Suppleanter (4.klasse)
1445- 1545  Hovedkor 1 (5. klasse)

Torsdag
1330-1310 Aspirantkoret ( 3. klasse)
1410- 1500 HOVEDKOR 2 (6. klasse)
1500 -1700  Ungdomskoret (f.om 7. klasse)

Innmelding
Gjøres ved å kontakte Vicky Schaubert og deretter fylle ut informasjon om barnet gjennom denne lenken.

Her tar vi imot informasjon om barnets navn, klasse/fødselsdato, mors og fars navn, (evt. navn på betaler dersom dette er en annen) e-postadresser og mobilnumre.

Kontingent
Pris pr. semester skoleåret 2023/24: kr. 1200,-
Det er søskenmoderasjon for den yngste, slik at denne kun betaler kr. 600,-

Behov for redusert kontingent kan meldes til styreleder og vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Betalingsinformasjon:
Konto: 1607 39 74546, Steinerskolens Jentekor

VIPPS-nummer: 541054

Dirigent:
Tone Wik, tone.wik@kul.oslo.kommune.no,  97 19 92 69

Styret:

  • Vicky Schaubert (fungerende styreleder)
  • Hildegunn Gullåsen (styremedlem)