Hopp til innhold

Praktisk info

Innmelding
Gjøres ved å kontakte Torbjørn Sletta Jacobsen  og deretter fylle ut informasjon om barnet gjennom denne lenken.

Her tar vi imot informasjon om barnets navn, klasse/fødselsdato, mors og fars navn, (evt. navn på betaler dersom dette er en annen) e-postadresser og mobilnumre.

Kontingent
Pris pr. semester skoleåret 2019/20: kr. 950,-
Det er søskenmoderasjon for den yngste, slik at denne kun betaler kr. 500,-

Behov for redusert kontingent kan meldes til styreleder og vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Betalingsinformasjon:
Konto: 1607 39 74546, Steinerskolens Jentekor

VIPPS-nummer: 541054

MERK: Kontingenten vil øke f.o.m høsten 2020. Ordinær kontingent blir da kr 1100,-

Korgrupper: 
Aspirantgruppen (3. klasse)
Suppleantgruppen(4. klasse)
Hovedkor 1 (5. klasse)
Hovedkor 2 (6. klasse)
Ungdomkoret  (f.om 7. klasse)

Faste øvetider:

Onsdag
1330 - 1410 Aspirantgruppen(3. klasse)
1415 - 1500 Suppleantgruppen(4. klasse)
1440-1530 Hovedkor 1 (5. Klasse)
1530 – Vokalundervisning-

Torsdag
1345-1420 Gruppeøvelser/stemmeøvelser UNGDOMSKORET
1420- 1515 HOVEDKOR 2 (6. klasse)
1500-1700 Ungdomskoret (f.om 7. klasse)

Dirigent:
Tone Wik, tone.wik@kul.oslo.kommune.no,  97 19 92 69

Styret: