Hopp til innhold

Praktisk info

Innmelding
Gjøres ved å kontakte Torbjørn Sletta Jacobsen  og deretter fylle ut informasjon om barnet gjennom denne lenken.

Her tar vi imot informasjon om barnets navn, klasse/fødselsdato, mors og fars navn, (evt. navn på betaler dersom dette er en annen) e-postadresser og mobilnumre.

Kontingent
Pris pr. semester skoleåret 2020/21: kr. 1100,-
Det er søskenmoderasjon for den yngste, slik at denne kun betaler kr. 600,-

Behov for redusert kontingent kan meldes til styreleder og vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Betalingsinformasjon:
Konto: 1607 39 74546, Steinerskolens Jentekor

VIPPS-nummer: 541054

Korgrupper: 
Aspirantgruppen (3. klasse)
Suppleantgruppen(4. klasse)
Hovedkor 1 (5. klasse)
Hovedkor 2 (6. klasse)
Ungdomkoret  (f.om 7. klasse)

Faste øvetider:
Onsdag
1325- 1405 Aspirantgruppen ( 3. klasse)
1405-1500 Hovedkor 1 (5.klasse)
1445-1530 Suppleanter (4. Klasse)
1530 – Vokalundervisning-

Torsdag
1345-1420 Gruppeøvelser/stemmeøvelser UNGDOMSKORET
1420- 1515 HOVEDKOR 2 (6. klasse)
1500-1700 Ungdomskoret (f.om 7. klasse)

Dirigent:
Tone Wik, tone.wik@kul.oslo.kommune.no,  97 19 92 69

Styret: