Hopp til innhold

Praktisk info

Korgrupper: 
Aspirantgruppen: (3. klasse) Suppleantgruppen:(4. klasse)
Hovedkor 1:(5. klasse) Hovedkor 2:(6. klasse)
Ungdomskoret  (f.om 7. klasse) Vokalgruppe (enkeltelever)

Faste øvetider:
Onsdag
1330- 1410Aspirantgruppen ( 3. klasse)
1415-1500 Suppleanter (4.klasse)
1445 -1530 ( 1545) Hovedkor 1(5. Klasse)
1530 – 1600 Vokalundervisning/ utvidet øvetid

Torsdag
1330-1420Gruppeøvelser/stemmeøvelser
1425- 1515 HOVEDKOR 2 (6. klasse)
1515-1715 Ungdomskoret (f.om 7. klasse)

Innmelding
Gjøres ved å kontakte Torbjørn Sletta Jacobsen  og deretter fylle ut informasjon om barnet gjennom denne lenken.

Her tar vi imot informasjon om barnets navn, klasse/fødselsdato, mors og fars navn, (evt. navn på betaler dersom dette er en annen) e-postadresser og mobilnumre.

Kontingent
Pris pr. semester skoleåret 2020/21: kr. 1100,-
Det er søskenmoderasjon for den yngste, slik at denne kun betaler kr. 600,-

Behov for redusert kontingent kan meldes til styreleder og vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Betalingsinformasjon:
Konto: 1607 39 74546, Steinerskolens Jentekor

VIPPS-nummer: 541054

Dirigent:
Tone Wik, tone.wik@kul.oslo.kommune.no,  97 19 92 69

Styret: