Hopp til innhold

Planer frem til jul

Øvelsen på Bolteløkka skole onsdag 24. oktober blir kl. 1700- 1800!

Adresse: Eugenies gate 10, 0168 Oslo
Inngang på oversiden av skolen!
Torsdag 25. oktober: Ikke korøvelse

Torsdag 8. november vanlig øvelse. (Det blir fri torsdag 25. oktober i stedet for 8. nov.)

Hovedkor 2 (6. Klasse). Plan frem til desember:

 1. oktober: Litt utvidet øvelse til 1530
 2. oktober vanlig øvelse
 3. okt. Ekstraøvelse på Bolteløkka skole NB! 1700-1800!

25 .okt FRI

 1. november: FELLESØVELSE VIKINGBAROKK

Alle korgrupper Eurytmisalen: 1500- 1630

 1. Nov vanlig øvelse

Lørdag 10. november Øvelse VIKINGBAROKK Engebråten skole kl 1800

Tid oppdateres

Søndag 11. November:

GP og KONSERT: VIKINGBAROKK Hele dagen i Oslo Konserthus Tid oppdateres 15. nov. Øve julesanger

22.nov. Øve Julesanger

 1. november ( lørdag) ÅPNINGSKONSERT JULEMARKEDET
 2. november Øve julesanger

Torsdag 6. desember 1800 «Julesangaften» med foreldre på Løkken Nøisomhet

UNGDOMSKORET - Plan frem til desember:

 1. oktober: Seminar/lengre øvelse UK! 1515 1830
 2. oktober vanlig øvelse
 3. okt. Ekstraøvelse på Bolteløkka skole NB! 1700-1800

25 .okt FRI

 1. november: FELLESØVELSE VIKINGBAROKK

Alle korgrupper Eurytmisalen: 1500- 1630

 1. nov. Vanlig øvelse

Lørdag 10. november Øvelse VIKINGBAROKK Engebråten skole kl 1800

Tid oppdateres

Søndag 11. November:

GP og KONSERT: VIKINGBAROKK Hele dagen i Oslo Konserthus Tid oppdateres 15. nov. Øve julesanger

22.nov. Øve Julesanger

 1. november ( lørdag) ÅPNINGSKONSERT JULEMARKEDET
 2. november Øve julesanger

Torsdag 6. desember 1800 «Julesangaften» med foreldre på Løkken Nøisomhet