Velkommen til jentekorene!

STEINERSKOLENS JENTEKOR nå på Soundcloud!

Hør sanger fra 20årsjubileet https://soundcloud.com/jentekoret/sets/jubileumsalbum *

TONE ER ÅRETS BARNEKORDIRIGENT!

image001-21

Prisen til Årets barnekordirigent fra Ung i kor  for 2017 blir tildelt Tone Wik, med fylgjande grunngjeving.

“Gjennom å i over to tiår ha arbeidd med å gje unge jenter ei god songskolering og store musikalske opplevingar, ved sida av eigen songkarriere, er ho eit godt føredøme ikkje berre for sine eigne songarar, men også for andre norske musikarar.”

Ung i Kor har gleda av å gje prisen for Årets barnekordirigent for 2017 til Tone Wik, som i over 20 år har vore “meir enn ein dirigent” for Steinerskolens jentekor.

Wik er utdanna songar frå Noregs Musikkhøgskule og Konservatoriet i Haag, og har i tillegg til det utøvande arbeidet vore leiar av Steinerskolens jentekor, som ho sjølv grunnla i 1996. Under hennar leiing har koret sidan då vore ein stad der hundrevis av songglade jenter har fått lære seg å syngje på eit høgt nivå. Wik har sjølv i høg grad arrangert og tilpassa eit variert repertoar, og lagt opp til at koret også får mange høve til å samarbeide med profesjonelle aktørar.

Mellom dei mange musikalske høgdepunkta kan ein lyfte fram konsertreiser i Europa, prestisjeoppdrag som medverknad på Fredspriskonserten og på Barnas konsertserie på Oslo konserthus, samt fleire plateutgjevingar, mellom anna medverknad på platene “Pulverheksas jul” (med Maj Britt Andersen, mellom andre), og “Banjo på badet” (med Rasmus og verdens beste band), som begge har vorte nominerte til Spellemann-prisen.

I nominasjonen til prisen blir det framheva at Wik under åra har vore “meir enn ein dirigent” for jentene i koret, og at ho i tillegg både skapar eit lekent og omsorgsfullt arbeidsmiljø, samstundes som ho er eit godt førebilete for songarane gjennom sin profesjonalitet og store kunnskap.

Me på Ung i Kor gratulerer Tone Wik til prisen!

NOEN AV Årets PROSJEKTER :(oppdateres!)

Aspirantseminar i Februar !

Hovedkor og Ungdomskor deltar på Workshop i Mars

Turne til Holland  for Ungdomskoret! 1.- 5. juni

Høsten: : Konserter i Barnas Konserthus serie,   Konserter med Rasmus og Verdens Beste Band Oslo Konserthus november.

* Sangene på innspillingen er Gjort «LIVE» i jubileumsåret, FRA turné i Bergen og Jubileumskonserten i 2016.

STEINERSKOLENS JENTEKOR ble opprettet i 1996 og har mange års stolt tradisjon bak seg. Koret består nå av totalt ca 70 jenter i alderen 8-17 år. Koret er inndelt i flere grupper: Aspirantkor- Hovedkor og Ungdomskor / vokalgruppe. På øvelser og konserter legges det vekt på sang-glede, intonasjon-og RIKTIG Bruk av Stemmen. Dirigenten er selv utøvende sanger og vokalpedagog, med lang tradisjon fra barnekor og vokalensembler, og repertoarvalg og innøving Vil preges av DETTE. Vi tar gjerne Imot Oppdrag og kan tilby et Tilpasset program fra Vårt repertoar, SOM FRA middelalder, folkemusikk, barokk / klassisk, tradisjonelt barnekor-repertoar, Populærmusikk og noe samtidsmusikk. Vi Kan opptre i Små Grupper, SOM Enkelt-kor (f Eks kun Aspirantkor- Hovedkor, Ungdomskor, vokalgruppe Eller Som Hele Steinerskolens JENTEKOR (alle kor) i større sammenhenger. Jentekoret Har  hatt Oppdrag Med mange profesjonelle Musikere og medvirket på  Flere Cd innspillinger, Som på en rekke innspillinger Med Maj Britt Andersen og i år også  med Rasmus og Verdens Beste Band.  Julen 2016 opptrådte KORET Med Oslo Filharmoniske Orkester på Barnas Julekonserter, og  i  2017 sang koret flere konserter i Oslo Konserthus, blant annet  på Barnas Konserthus serie med gruppen HrMelodium.for mer info om KORET - se også “Kor og Dirigent”


______________________________________________________________Arkivert i: Nyheter — admin @ 1:04

Sveits 2014file://localhost/var/folders/mS/mSMXmPKJFyqxpjrjl5cXaU+++TI/-Tmp-/com.apple.mail.drag-T0×1005200f0.tmp.WWnPNl/IMG_8593.jpg

Arkivert i: Nyheter — coldani@broadpark.no @ 0:23